Polityka prywatności

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Skrzydła Pracownia Zmian Anna Dąbrowska, ul. Jednorożca 84/2 w Gdańsku (80-299), NIP: 569-154-09-30. Adres e- mail: ania@skrzydlapracowniazmian.pl, tel. 606 454 777

II. Współadministratorzy 

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

 • Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc. oraz LinkedIn, którego właścicielem jest LinkedIn Corporation. Oprócz tego, w ramach Serwisu wykorzystywane są wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram, na których Administrator posiada profile o charakterze służbowym oraz LinkedIn o charakterze osobistym i służbowym.

III. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu www;
  • komentowanie w Serwisie wpisów blogowych;
  • korzystania z formularza kontaktowego;
  • wysyłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
  • wysyłania informacji o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych.
 2. z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy w celu:
  • wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;
  • dostarczanie produktów (linki z materiałami do pobrania, linki do spotkań online);
  • przesyłanie drogą mailową informacji handlowej na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
 3. prowadzenia działań marketingowych;
 4. ewidencjonowania przepracowanych godzin na potrzeby przedstawienia w sytuacjach wymagających takiego potwierdzenia (np. ICF)
 5. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności:
  • wystawianie rachunków lub faktur;
  • dochodzenie należności;
  • inne kwestie wynikające z aspektów prawno-podatkowych.
 6. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu;
  • zarządzania Serwisem i tworzenia baz danych;
  • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „skrzydlapracowniazmian.pl” oraz konta w portalu LinkedIn pod nazwą „Anna Dąbrowska” oraz “Skrzydła Pracownia Zmian Anna Dąbrowska” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych
  • obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą Skrzydła Pracownia Zmian Anna Dąbrowska i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage;
  • obsługi grupy na portalu Facebook pod nazwą „DNA Szczęścia” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tej grupy;
  • wysyłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;
  • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • kontaktowania się z Państwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe.

Odbiorcy danych:
 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firma obsługująca mailingi,
 • firma obsługująca komunikaty SMS,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki,
 • operatorzy płatności,
 • organy publiczne.

V. Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

Administrator współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Facebook Ireland Limited LTD, LinkedIn Corporation, Google Ireland Limited, UAB Mailerlite może powodować, że Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

VI. Ujawnienie danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do właściwych organów lub organów ścigania.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu:

 • dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi newsletter będą przetwarzane przez okres świadczenia funkcjonowania usługi albo do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofaniu zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń. 
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Jednakże po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych w tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram, LinkedIn – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do upływu okresu przedawnienia.

VIII. Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, to udzielona zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do mnie jako Administratora poprzez adres ania@skrzydlapracowniazmian.pl wskazując zakres swoich żądań.

IX. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator analizuje dane osobowe subskrybentów newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych przez sklep w ramach Serwisu, historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca newslettera, właściciel platformy Instagram. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji. Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć to wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

XI. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,
 • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem,
 • badań statystycznych i analitycznych,
 • łączenia z portalami społecznościowymi,
 • prawidłowego funkcjonowania e-sklepu, w tym porzuconych koszyków. 

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików cookies, chyba że później postanowią je Państwo wyłączyć. Mają Państwo również możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies – klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. 

Mają Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Mogą Państwo również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeśli będą Państwo korzystać z Serwisu bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej, to Serwis będzie wykorzystywać pliki cookies w wymienionych celach.

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:      

 • w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z jej funkcjonalności, a część treści może być niewidoczna;
 • przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki  internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie będą Państwo mieli kontroli.

XII. Wykorzystywane narzędzia

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności gospodarczej, w tym stworzonego przez siebie Serwisu:

 • Formularz kontaktowy
 • Formularz zamówienia (Dane płatności) w Sklepie
 • Social media – fanpage na Facebooku, grupa na Facebook, profil na Instagramie, profil na LinkedIn
 • Wtyczki społecznościowe  
 • Narzędzia analityczne
 • Newsletter
 • Linki odsyłające na blogu, łącznie z linkami afiliacyjnymi pochodzącymi od partnerów biznesowych 
 • Logi serwera