Metody pracy

W swojej pracy korzystam z wielu metod i technik. Nie zapominam jednak o tym, że to ja sama jestem najważniejszym narzędziem w pracy z klientem. Moja uważność, empatia, spokój i bezpieczeństwo dają przestrzeń do rozwoju i zmiany. 

Poniżej zamieszczam podstawowe założenia odnośnie metod z których korzystam.  

 

Konsultacje kryzysowe
Informacje pochodzą ze strony: centrumrownowaga.pl/konsultacja-kryzysowa/
 • dają możliwość wyjścia w ciągłego stresu i kryzysu obronną ręką,
 • pomagają zrozumieć funkcjonowanie osoby w kryzysie,
 • minimalizują ryzyko pojawienia się poważnych zaburzeń,
 • umożliwiają spojrzenie na siebie i otoczenie w nowy, lepszy sposób. Tym samym umożliwiają poprawę jakości życia, a następnie rozwój osobisty.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna (Psychological First Aid – PFA) jest to pomoc na pierwszej linii, której celem jest emocjonalne i psychologiczne wsparcie oraz ustabilizowanie osoby doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzenia, czy sytuacji. Następne, jeśli jest taka potrzeba, skierowanie do dalszej pomocy u profesjonalisty.

Udzielanie Pierwszej Pomocy Psychologicznej jest mocno rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), głównie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu pomoc i wsparcie.

TSR
Informacje pochodzą ze strony: centrumrozwiazan.pl

Podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby.
 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
 • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
 • Małe zmiany wywołują duże zmiany.
 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy -współpraca jest nieuchronna.
 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

Filozofia centralna:

Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej

Zasada ta wskazuje, że warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne i czynią różnicę.

Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO

Pomocna może być także świadomość i określenie tego, co nie działa. Warto zaprzestać robienia tego, co jest nieskuteczne i poszukać innego, choćby najprostszego rozwiązania, które coś zmieni w danej sytuacji. Chodzi o różnicę, która uczyni różnicę.

Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego

Większość ludzi ma mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest skomplikowane i trudne. Brzmi to logicznie, ale tak w rzeczywistości nie jest. TSR zakłada pewien minimalizm w działaniach pomocowych i podpowiada, aby nie komplikować sytuacji i zaczynać od najprostszych rozwiązań.

Coaching

WARUNKI COACHINGU:
1. Relacja Klient – coach, która opiera się na zaufaniu, i jest symetryczna.

2. Klient ma zdefiniowane  cele na proces i poszczególne sesje.

3. W coachingu bardzo często najwięcej pracy jest pomiędzy sesjami.

4. Klient jest gotowy na doświadczanie i eksplorowanie poza strefą komfortu.

SPOSOBY PRACY COACHA:

 • Zadawanie mocnych pytań, słuchanie, odzwierciedlanie.
 • Metafory, przestrzeń i ruch, odgrywanie ról, rysunek.
 • Zadania pomiędzy sesjami, na które klient się umówił z coachem
Trening mentalny

O treningu mentalnym mówi wiele osób. Moim mentorem i przewodnikiem, był i jest Jakub B. Bączek. W 2014 roku, jako trener mentalny zdobył z naszymi siatkarzami złoty medal Mistrzostw Świata w 2014 roku. 

Model Jakuba B. Bączka zakłada pracę w następujących obszarach:

 • pewność siebie
 • prawo do porażki
 • koncentracja
 • nawyk zwyciężania
 • balans (wewnętrzny spokój)
W treningu mentalnym chodzi, też o poszukiwanie dźwigni, o wprowadzenie zmian na tu i teraz. W ramach powyższych zagadnień, zaproponuję odpowiednio dobrane ćwiczenia. Tak, aby poprzez doświadczanie, klient mógł się uczyć i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. A różne narzędzia, były do zastosowania od razu. 
Często różne osoby powtarzają, ile to zależy od głowy, ile w niej jest ograniczeń, w trening mentalnym chodzi też o to, żebyśmy potrafili te ograniczenia, myśli, przekonania zauważyć i zamienić na takie, które będą wspierały na drodze do realizacji celu. Ważne jest też to, że poznane narzędzie będą od razu do wdrożenia i praktykowania.  
Praca z fotografią
Informacje pochodzą z artykułu: arteterapia.pl/techniki-fototerapii-w-doradztwie-i-terapii/

Pracując z klientem, fotografia może być wykorzystywana na wiele sposobów. Techniki fototerapeutyczne opisane przez Judy Waiser, to:

1. Zdjęcia zrobione lub zebrane przez klientów (zarówno zdjęcia zrobione aparatem, jak i wybrane z pomiędzy fotografii wykonanych przez innych autorów, wyciętych z magazynów, pocztówek, Internetu, efekty cyfrowych manipulacji itd.)

2. Zdjęcia klienta wykonane przez inne osoby (pozowane lub spontaniczne)

3. Autoportrety, czyli wszystkie rodzaje zdjęć wykonanych przez klienta, w celu przedstawienia siebie, zarówno dosłownego, jak i metaforycznego (zawsze są to jednak zdjęcia nad wykonaniem, których klient miał pełną kontrolę)

4. Albumy rodzinne oraz inne autobiograficzne kolekcje, zarówno biologicznej rodziny lub innej grupy odniesienia, zarówno ułożone w albumach, jak i w postaci innych kolekcji np. na drzwiach lodówki, w portfelach, na pulpicie komputera, rodzinnych stronach internetowych itd.

5. Foto-Projekcje, które wykorzystują fakt, że każde zdjęcie jest przede wszystkim tworzone przez procesy aktywnej percepcji oglądającego. Oglądanie każdego obrazu wywołuje wrażenia i reakcje, które są projekcją własnej wewnętrznej mapy rzeczywistości. Dlatego ta technika nie jest związana z żadnym konkretnym typem fotografii, a raczej z relacją powstająca pomiędzy obrazem, a jego obserwatorem. Każda osoba tworzy swoją unikalną relację z obrazem.

Chcesz się umówić na kawę?

Tak, czasem wystarczy jedno spotkanie, jedno zdanie, jedno słowo, żeby złapać dystans, trzeźwiejsze myślenie. Zyskać nowe spojrzenie, dostrzec największe potrzeby, wyznaczyć kierunek i ruszyć. 

W każdą ostatnią środę miesiąca proponuję Ci wirtualną kawę. Zostaw swój email, żebym mogła Ci wysłać informację o dostępnych terminach. 

.